• Türkçe
 • English
'Mobil teknolojiler şirketler için bir zorunluluk'

Sybase ve sunduğu temel hizmetler hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz?

Sybase, 1980’liyılların başında veri yönetimi alanında hizmet vermeye baÅŸlayan 28 yıllık bir kuruluÅŸ. Sybase, en karmaşık ve yoÄŸun iÅŸlemlerin gerçekleÅŸtirildiÄŸi iÅŸ ortamlarında kullanılabilecek kritik uygulama görevleri sunarak hayata geçti. 2000’li yıllara gelindiÄŸinde, Sybase hizmet tanımlarını yeniden belirledi ve mobil ÅŸirket giriÅŸimi halini aldı. Bugün, bir parçası olduÄŸumuz SAP’ın mobil giriÅŸim ve talep stratejisine baÄŸlı olarak, hem iÅŸlemsel hem de analitik olarak çok yüksek miktardaki verilerin yönetilmesinde hizmet veriyoruz.

MüÅŸterilerinize çok çeÅŸitli hizmetler sunuyorsunuz. Farklı alanlardaki özel ÅŸirketlerin taleplerini karşılayacak tecrübeye ve altyapıya nasıl eriÅŸtiniz?

Sybase’nin teknik bilgi ve uzmanlığı, en son teknolojiyi kullanan ve en çok hizmet talep eden ÅŸirketlerle çalışmasından geliyor. Örnek olarak, finansal hizmetler Sybase için temel alanlardan biri. Hizmet verdiÄŸimiz büyük bir ÅŸirket için sıradan bir günde bir milyar iÅŸlemin yapıldığını görmek ÅŸaşırtıcı deÄŸil. Bizim için bir diÄŸer önemli alan olan mobil hizmetler, hem bugün hem de yarın için piyasanın ihtiyaçlarını ve müÅŸterilerin gereksinimlerini belirliyor. Kısaca, tecrübemizin büyük hizmetler talep eden ÅŸirketlerle yaptığımız çalışmalardan ve müÅŸterilerin ihtiyaçlarını belirleyip bu ihtiyaçları yerine getirmemizle kazandık. Ayrıca, piyasaya bir mühendislik tasarımıyla girmeye çalışmak yerine, dışarıdan bakan ve ilerisini deÄŸerlendiren bir bakışla yaklaÅŸtık.

Mobil hizmetler ve teknolojileri hayatımızda nasıl bir rol oynuyor? Üç ile beÅŸ yıl içinde hayatlarımız mobil cihazlara bağımlı bir hale mi gelecek?

EÄŸer ABD’nin San Francisco kentinden Ä°ngiltere’nin baÅŸkenti Londra’ya 10 saatlik bir uçak yolculuÄŸu yaparsanız, yolculuk biter bitmez insanların Blackberry, iPhone veya Android iÅŸletim sistemli akıllı telefonlarına sarıldığını görürsünüz. Tüketiciler mobil cihazlarına saygı duyan ve bağımlılık kazanmış gibi yaklaşıyor. Dürüst olmak gerekirse, birçok kiÅŸi mobil cihazlarına bağımlı durumda. Mobil cihazınızı kullanamadığınız 10 saatlik yolculuk, bir sigara bağımlısının iÅŸyerinde 10 saat boyunca sigara içmek için ara veremeden çalışması gibi. Bu kiÅŸi ofisten çıkar çıkmaz sigara yakacağı gibi, mobil cihaz bağımlıları da uçaktan iner inmez dünyada ne olup bittiÄŸini görmek için telefonlarına, tablet bilgisayarlarına sarılıyor.

Åžirketler için mobil uygulamaların, gerçek zamanlı yönetimin, veri depolamanın ve bulut biliÅŸimin önemi nedir? Åžirketler neden bu teknolojiler konusunda bilinçlenmek zorunda?

EÄŸer bugün mobil cihazlarla ilgili tecrübeniz varsa, bu, verilerle uÄŸraÅŸtığınız anlamına gelir. Veriler, veri merkezinden gelir. Veri merkezi kavramının ardından, bugün cihaz merkezi kavramı da mevcut. Dolayısıyla, birçok arka uçlu çevreden ön uçlu çevreye uzanan bilgi transferlerine bakıldığında, bilgini makul bir zaman çerçevesi içinde güvende olduÄŸunu garanti etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda, oluÅŸturacağınız modelde verinin sadece ÅŸirket içinde deÄŸil, bulut hizmetleri için de hazır olması gerekiyor. Günümüzde herkes iÅŸlemlerin mobil etkileÅŸimler üzerinden gerçekleÅŸtirilmesini bekliyor. Böylece, iÅŸlemler mobil giriÅŸim uygulamaları, tüketici uygulamaları veya ÅŸirket uygulamaları üzerinden yürüyebilir. Kısaca, mobil iÅŸlemler, bugün birçok ÅŸirket için baÅŸlangıç aÅŸamasını oluÅŸturuyor diyebiliriz.

Gerçek zamanlı bilgi taleplerine bakıldığında, bir ÅŸirketin sadece süresi dolmuÅŸ bilgileri gözden geçirmesi kabul edilemez bir durum. AÄŸ baÄŸlantıları, 4G aÄŸları, kamu ve özel aÄŸlar sayesinde sahip olduÄŸumuz kapasite, gerçek zamanlı bilgi taleplerini karşılamamızı saÄŸlıyor.

Mobil ve biliÅŸim teknolojileri altyapısı olmadan, kamuve özel ÅŸirketler hayatta kalabilir mi? Åžirketlerin geliÅŸmiÅŸ bir IT ve yazılım bölümüne veya bu alanda iÅŸ ortağına sahip olmak zorunda mı?

Mobil atlyapısı olmayan bir ÅŸirket bunun eksikliÄŸini hissedecektir. Mobil cihazların ilk kullanılmaya baÅŸlandığı 20 yıl once, geniÅŸ kapsama alanı içinde bulunmamak büyük bir sorun deÄŸildi. Ä°ÅŸinizden evinize giderken, baz istasyonlarının sandığınız kadar çok olmadığını fark eder ve mobil cihazın sinyal alamamasını beklerdiniz. Günümüzde ise eve kadar geçen yolda üç kez sinyaliniz kesilirse, bu ailenize ve yakınlarınıza aktardığınız bir bilgi haline geliyor. Artık insanların kapsama alanı beklentisi o kadar yüsek ki, sinyal alamamak bir olay haline gelebiliyor. EÄŸer biliÅŸim teknolojileri alanından bakarsak, evimizde sahip olduÄŸumuz aÄŸ ile iÅŸ yerindeki aÄŸların birbirlerini yakaladıklarını düÅŸünmüyorum. Birçok kiÅŸi bugün evlerinde daha hızlı bir aÄŸa sahip. Kablosuz aÄŸlarda ise çok geniÅŸ bant geniÅŸliÄŸine sahibiz, veri transflerleri oranı daha yüksek. Kısaca sadece iletiÅŸim alanında hem mobil hem de IT altyapısına sahip olmayı günümüz piyasasında rekabetçi güç elde edebilmek adına zorunlu bir faktör olarak görüyorum.

Ä°çinde bulunduÄŸunuz alan büyük bir vizyon ve yazılım ile IT alanında büyük yetenek gerekiyor. MüÅŸterilerinizin ihtiyaçlarını nasıl belirliyor ve hizmetlerinizi nasıl sunuyorsunuz?

Kısaca söylemem gerekirse, yenilikçi özelliÄŸimizi piyasaya dışarıdan bakan ve ilerisi için gerekenleri belirleyen bir yaklaşımla sunuyoruz. MüÅŸterimizden sürekli geri bildirim alıyor ve mühendisliÄŸimizin geri bildirimlerle aynı çizgide olduÄŸuna dikkat ediyoruz.

Sybase’nin yazılım ve IT ekipleri hakkında kısa bir bilgi verebilir misiniz? Nasıl bir temel yapıya sahipsiniz?

SAP, belli alanlarda hizmet veren ve dünyanın dört bir yanına dağılmış araÅŸtırma laboratuarlarına sahip. Yakın dönemde özellikle Çin’de çok büyük yatırımlarımız söz konusu. Hindistan’da ve ABD’nin Palo Alto kentinde çok büyük birer laboratuarımız var. Ayrıca, daha birçok noktada tesislerimiz bulunuyor. Sybase olarak, Alman mühendisliÄŸinin dünyada bir numara olduÄŸunu düÅŸünüyoruz.SAP, yenilikçi bir ÅŸirket olarak Ar-ge alanına büyük önem veriyor.

Türkiye’de ve küresel alandaki ÅŸirketler mobil teknolojilere ve hizmetlerine kendilerini ne kadar iyi konumladı? Bu konuda Türkiye hakkındaki genel görüÅŸünüz nedir?

Türkiye, bu alanda temeller atarak öncü bir rol üstleniyor ve önem kazanıyor. Türkiye 15 milyon öÄŸrencisine tablet bilgisayar gibi cihazlarla destek vererek yarının gençleri için çalışıyor. GeleceÄŸin IT uzmanlarını oluÅŸturacak bu insanlar ileride içinde yer alacağımız sanayi için gerekli yeteneklere sahip olacak. Bence bu bir yenilik ve etkileyici olduÄŸunu da söyleyebilirim çünkü pek çok ülkede böyle bir uygulamayla karşılaÅŸmıyorum. Türkiye’nin gençlerine yatırımda öncülük yaptığını söyleyebilirim.

Sybase’in SAP tarafından satın alımı hakkında biraz detayverebilir misiniz? Bu karara nasıl vardınız ve bu yatırımın ne gibi getirileri olmasını bekliyorsunuz?

Satın alımda en önemli hamle, mobil cihaz hizmetleri alanında hız kazanmak ve rekabetçi gücünü artırmak isteyen SAP’tan geldi. SAP’ın üç alanda büyümeye odaklandığını söyleyebilirim. Bunlar ÅŸirket içi ve daha büyük tecrübeye sahip olunan hizmetler, bulut biliÅŸime dayanan talebe dayalı hizmetler ve mobil hizmetler. SAP, amaçlarına ulaÅŸabilmek için, mobil giriÅŸim uygulamaları alanında çok büyük tecrübeye sahip ve milyarlarca müÅŸteriye ulaÅŸabilen bir ÅŸirketi satın alma ihtiyacı duydu. Bugün SAP ile Sybase arasındaki sinerji mükemmel. Bunun temel nedeni Sybase’in veri depolama alanında büyük bir tecrübe ile çok çeÅŸitli mobil hizmetlere sahip olması ve SAP’ın bu özellikleri dengeleyebilmesi.

Yazılım ve mobil teknolojiler beÅŸ ile 10 yıl arasında nasıl bir noktaya ulaÅŸacak? Bir gün dijital hayat fiziksel hayatın önüne geçecek mi?

Benim ilk dikkatimi çeken nokta, mobil hizmetlerin ilk kullanılmaya baÅŸlandıkları günden bu yana ÅŸimdiden çok büyük deÄŸiÅŸimlere uÄŸraması. BeÅŸ ile 10 yıl sonrasına bakarsak, mobil cihazlara olan bağımlılık çok daha artacak. Bu sadece iletiÅŸim için deÄŸil, alış veriÅŸ veya ödeme yapmak için de geçerli olacak. Mobil hizmetler geniÅŸleyerek, etrafımızdaki birçok iÅŸi doÄŸrudan halletmemizi saÄŸlayacak. Daha ÅŸimdiden SMS’ler sayesinde faks ve çaÄŸrı cihazını hayatımızdan çıkardık.Kısaca mobil cihazlar tek bir kullanıcı tecrübesiyle yapabileceÄŸimiz iÅŸlemleri artırdı ve hayatlarımızı kolaylaÅŸtırdı. BeÅŸ yıl sonrasına bakarsak, bence cebimizde taşıdığımız cüzdan ve kimlik kartı da yavaÅŸça ama kesin olarak yok olacak. Bir havaalanına giderek mobil cihazımı kimlik tanımımı yapması için kullandığımı düÅŸünebiliyorum. Dahası, bir alışveriÅŸ merkezinde, lokantada veya sinemeada hizmet karşılığı ödememi mobil cihaz ile yapacağım.

Kimlik belgelerinin yakın zamanda yok olacağını düÅŸünmüyorum ama biyometrik verilerimiz mobil cihazlarda depolanabilecek ve bu daha dayatmacı bir durum yaratacak. Mobil cihazlara olan baÄŸlılığın artması, riskleri de beraberinde getirecek. Anketler, isanların cüzdanlarından çok cep telefonları kaybetmekten korktuklarını gösteriyor. Cüzdanınızdaki kredi ve kimlik kartlarını yeniden çıkarabilirsiniz. Ancak cep telefonunuzdaki baÄŸlantıların ve diÄŸer verilerin kaybolması ÅŸahsi anlamda önemli bir kayıp anlamına geliyor. Bu yüzden gelecekte mobil cihazlara bağımlılık daha da artacak ve bu hem bir lütuf hem de bir zorluk olarak insanlara yansıyacak.

 • Google transfer için kolları sıvadı
 • Gül sitem etti Apple söz verdi
 • BiliÅŸim ve internetin geleceÄŸi tartışılacak
 • Yahoo'dan yeni arama motoru
 • 'Ölüm fermanını imzaladı'
 • Uzaktan kumandanın mucidi öldü
 • Üç günde 20 milyar dolar eridi
 • Java Dünyasında gülen Android oldu
 • Samsung Electronics bulut altyapısını güçlendiriyor
 • “Yeni iPhone büyük ekranla gelecek”
 • Birincilik koltuÄŸunu devretti
 • Mac’ler artık tehdit altında
 • Dakikada bin 800 saldırıya maruz kalıyoruz!
 • 'Mobil teknolojiler ÅŸirketler için bir zorunluluk'
Back To Top