• Türkçe
 • English
Bilişim ve internetin geleceği tartışılacak

Türkiye’nin “istikrar içinde büyüyen, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüÅŸen, dünyanın en büyük on ekonomisinden birine sahip bir ülke” olmasını amaçlayan vizyon altında Mart ayında kurulan BiliÅŸim ve Ä°nternet AraÅŸtırma Komisyonu, “Arama Konferansı” düzenliyor.

Ä°stanbul’da 26-27 Mayıs 2012 tarihlerinde Doç. Dr. OÄŸuz BabüroÄŸlu yönetiminde düzenlenecek olan iki günlük konferansta, biliÅŸim ve internetin geleceÄŸiyle ilgili yöngörü, stratejiler ve eylem planları oluÅŸturulacak.

ARAMA KONFERANSI YÖNTEMÄ° NEDÄ°R
Arama Konferansı ortak akıl yaratmayı amaçlayan katılımlı bir planlama metodolojisidir. Bir grup iddia sahibi (stakeholder), metodolojinin ön gördüÄŸü mantık içersinde en ideal gelecekleri ortaya çıkartacak yaratıcı stratejileri, iÅŸbirlikçi bir tutumla tasarlarlar.

Ortak görüÅŸ yaratmayı, ortak sorunlara çözüm bulmayı, daha iyiye ulaÅŸmak, geliÅŸmek için neler yapılması gerektiÄŸini belirlemeyi ve ortak hedefler seçmeyi saÄŸlayan bir çalışma düzenidir. Klasik olmayan konferans düzeni içinde, ortak akıl aramak üzere 40 dolayında “iddia sahibini” iki-üç gün süreyle biraraya getirir. Aranan ÅŸey ortak akıldır. Klasik konferans düzenlerinde bir veya birkaç kiÅŸi çıkıp belirli konuları anlatır ve geri kalanlar dinler; Arama Konferansında ise, tam tersine, katılanların tamamı bir düzen içinde konuÅŸarak bir sonuca ulaşır.

Beyin fırtınaları, tartışma ve yorum konuları genelden özele doÄŸru yürür ve evvelden tanımlanmış olan "konferans görevi" tamamlanınca sona erer. Bilim adamı Fred Emery tarafından sistem düÅŸünüÅŸü ve grup dinamiÄŸi teorilerine dayandırılarak kurulmuÅŸ bir metodolojidir. Çok çeÅŸitli sorunlarda ve kurumlarda Amerika, Kanada, Avustralya, Ä°ngiltere ve Norveç gibi ülkelerde son 40 yıldır kullanılmaktadır. Son on beÅŸ senedir Türkiye'de çeÅŸitli holding, dernek, sektör kuruluÅŸu, kamu kuruluÅŸu ve ÅŸirketlerde 400’ün üzerinde uygulamaya sahiptir.

Arama konferansının amacı, normal olarak direkt iliÅŸkide bulunmayan kiÅŸileri bir araya getirip, onları katılımlı bir tasarım ve problem çözme süreci içine sokmasıdır. Toplantı, büyük gruptan küçük gruplara bölünerek, organik bir ÅŸekilde, konferans görevini bitirinceye kadar çalışır. Konferansın sonuca götürülmesinde bir yürütücü ekip bulunur. Yürütücü ekip tartışmanın genellikle içeriÄŸine karışmaz ve içerik ile ilgili özel uzman olması gerekmez. Yürütücünün temel rolü süreç ve zamanlama garantörü olarak Arama Konferansı yöntemini uygulatmaktır.

KATILIMCILARA BÄ°LGÄ°LER

- Arama konferansı klasik bir konferans türü deÄŸildir. Uzun konuÅŸmalar yapılmaz. Metodoloji yönlendirmesi doÄŸrultusunda her türlü yanıta ve görüÅŸe yer verilir.

- Katılanların uzman olmaları gerekmez ve beklenmez,

- Toplantı süresince rütbe, statü, yetki, yaÅŸ veya bir meslek grubuna ait olmak katılımcıların varsayımlarını etkilese de, oturumlarda bir öncelik veya bir ayrıcalık saÄŸlamaz,

- Gönüllü katılım önemlidir,

- Katılımcılardan kendi fikirleri kadar diÄŸer fikirleri dinlemeye önem vermeleri, yeni ve alışılagelmiÅŸ fikirlere önyargılı yaklaÅŸmamaları, kavgacı deÄŸil uzlaÅŸtırıcı olmaları beklenir,

- Katılanlar tüm toplantıya katılırlar. Konferans sürecinin evreleri birbiri arasında iliÅŸkili olduÄŸu için bir parçasına katılıp öbür parçasına katılmamak olmaz,

- Katılımcıların konferans boyunca rahat / spor giysileri tercih etmeleri tavsiye edilir.

 • Google transfer için kolları sıvadı
 • Gül sitem etti Apple söz verdi
 • BiliÅŸim ve internetin geleceÄŸi tartışılacak
 • Yahoo'dan yeni arama motoru
 • 'Ölüm fermanını imzaladı'
 • Uzaktan kumandanın mucidi öldü
 • Üç günde 20 milyar dolar eridi
 • Java Dünyasında gülen Android oldu
 • Samsung Electronics bulut altyapısını güçlendiriyor
 • “Yeni iPhone büyük ekranla gelecek”
 • Birincilik koltuÄŸunu devretti
 • Mac’ler artık tehdit altında
 • Dakikada bin 800 saldırıya maruz kalıyoruz!
 • 'Mobil teknolojiler ÅŸirketler için bir zorunluluk'
Back To Top